ПЕРЕСЛОЁННЫЙ

прич. qat-qat qoyulmuş, lay-lay tökülmüş.

ПЕРЕСЛАЩИВАТЬСЯ
ПЕРЕСЛОИТЬ