РАДИО...

РАДИО... I

radio- mürəkkəb sözlərin əvvəlində sözün “radioya” aid olduğunu bildi rən birinci tərkib hissəsi, məs.; радиоклуб, радиостанция.

РАДИО... II

radio- mürəkkəb sözlərin əvvəlində sözün “radiuma” aid olduğunu bildirən brinci tərkib hissəsi, məs.;радиоактивность, радиолечение.

РАДИО
РАДИОАКТИВНОСТЬ

Digər lüğətlərdə