РАЗИСУЗВИЛЕЛДИ

adv. discontentedly.
РАЗИСУЗВАЛ
РАЗРЯД

Digər lüğətlərdə