РАКЬУЦӀ

1. tex. şlak, pasa; 2. məc. çox bərk, daş kimi, həddindən artıq qurumuş (çörək və s. haqqında).
РАКЬУН²
РАКӀАР

Digər lüğətlərdə