РАПА-РАП

tappıltı (ayaq səsi).
РАНЕТ
РАПАР

Digər lüğətlərdə