РЯГЬМЕТ

also. регьмет. РЯГЬМЕТЛУ also. регьметлу. РЯЯТ subject.
РЮМКА
РЯЯТВАЛ

Digər lüğətlərdə