САБУРЛУВИЛЕЛДИ

also. сабурлудаказ.
САБУРЛУВАЛ
САБУРЛУДАКАЗ

Digər lüğətlərdə