сабурлуз

см. сабурлудаказ.

сабурлудаказ
сабурсуз

Digər lüğətlərdə