САБУРСУЗДАКАЗ

adv. incontinently.
САБУРСУЗВИЛЕЛДИ
САБУРСУЗДИЗ

Digər lüğətlərdə