САВАДЛУВАЛ

n. literacy.
САВАДЛУ
САВАДЛУВИЛЕЛДИ

Digər lüğətlərdə