САВАДЛУВИЛЕЛДИ

also. савадлудаказ.
САВАДЛУВАЛ
САВАДЛУДАКАЗ

Digər lüğətlərdə