САВУРМА

also. саврух.
САВРУХ
САГЪ

Digər lüğətlərdə