сагъ-саламатвал

благополучие; невредимость.

сагъ-саламат
сагъ-саламатвилелди

Digər lüğətlərdə