сагъ-саламатвилелди

см. сагъ-саламатдаказ.

сагъ-саламатвал
сагъ-саламатдаказ

Digər lüğətlərdə