СЛОЕНИЕ

qatlama, qat – qat etmə, lay – lay etmə –
СЛОГОРАЗДЕЛ
СЛОЕНЫЙ

Digər lüğətlərdə