табасаранви

табасаранец.

табасаран
табдил

Digər lüğətlərdə