ТАБИЙВАЛ

tabelik, tabe olma, asılılıq, tabeiyyət; itaət etmə, itaətkarlıq, mütilik, boyun əymə; * табийвилик хьун tabeliyində olmaq, sərbəst olmamaq, birindən asılı vəziyyətdə olmaq.
ТАБИЙ
ТАБИЙДАКАЗ

Digər lüğətlərdə