табийвилелди

см. табийдаказ.

табийвал
табийдаказ

Digər lüğətlərdə