ТАБИЙДАКАЗ

zərf itaətlə, itaətkarlıqla, itaətkarcasına, tabe halda, müticəsinə.
ТАБИЙВАЛ
ТАБЛИГЪАТ

Digər lüğətlərdə