ТАБОР

м köhn. 1. tabor (kazaklarda qoşun düşərgəsi); 2. köç, qaraçı köçü.

ТАБЛЬДОТ
ТАБОРИТЫ

Digər lüğətlərdə