ТАГЪ

(-ди, -да, -ар) 1. arxit. kəmər; муькъуьн тагъ körpü kəməri; 2. qübbə, günbəz, tağ; * цавун тагъ göy qübbəsi, göy.
ТАГУН
ТАГЪ

Digər lüğətlərdə