ТАГЪ

\[ттагъ\] dağ, damğalama, damğa qoyma; тагъ авун bax тагъун; тагъ гун (тагъ илисун) a) dağ basmaq, qızğın dəmirlə damğa vurmaq, dağlamaq; b) məc. (ürəyinə) dağ basmaq, dağ qoymaq, dağlamaq, yandırmaq, dərd və kədər vermək; c) dan. barmağına dolamaq, aldatmaq.
ТАГЪ
ТАГЪАР

Digər lüğətlərdə