ТАДИВИЛЕЛДИ

bax тадидаказ.
ТАДИВАЛ
ТАДИДАКАЗ

Digər lüğətlərdə