ТАРИФ

tarif (rəsmən müəyyən edilmiş veregi, tədiyə, rüsum, maaş və s. cədvəl)
ТАРЕЛКА
ТАРИФИЦИРОВАТЬ

Digər lüğətlərdə