ТВЕРДЫЙ

1. bərk, möhkəm; 2. sərt qatı; 3. sarsılmaz, mətin, səbatlı, qəti, əzmkar, qalın
ТВЕРДОСТЬ
ТВЕРДЫЙ

Digər lüğətlərdə