ТВЕРДЫЙ

1. bərk; 2. möhkəm; 3. sərt, qatı; 4. məc. sarsılmaz, mətin, səbatlı, qəti, əzmkar; 5. qram. qalın
ТВЕРДЫЙ
ТВОРЕНИЕ

Digər lüğətlərdə