ТВОРИТЬ

yaratmaq, vücuda gətirmək, etmək
ТВОРЕНИЕ
ТВОРОГ

Digər lüğətlərdə