ТЕАТРАЛЬНОСТЬ

1.teatrılılıq; 2. qeyri – təbiilik, süni, zahiri şey, sünilik, qeyri – təbiilik –
ТЕАТР
ТЕЗИС

Digər lüğətlərdə