ТЕАТР

1.teatr; 2. dram əsərləri; 3. səhnə, tamaşa
ТВОРЧЕСТВО
ТЕАТРАЛЬНОСТЬ

Digər lüğətlərdə