ТЕЗИС

tezis (əsas fikir, müddəa)
ТЕАТРАЛЬНОСТЬ
ТЕЗКА

Digər lüğətlərdə