ТЕКУЧЕСТЬ

1. axıcılıq, axarlıq; 2.dəyişgənlik, tez – tez dəyişmə, qərarsızlıq, qeyri – sabitlik –
ТЕКСТУРА
ТЕКУЧИЙ

Digər lüğətlərdə