ТЕКУЧИЙ

1. axıcı, axar, maye, duru; 2. qeyri – sabit, qərarsız
ТЕКУЧЕСТЬ
ТЕКУЩИЙ

Digər lüğətlərdə