ТОВАРИЩ

1. yoldaş; 2. köməkçi, müavin
ТОВАР
ТОВАРНОСТЬ

Digər lüğətlərdə