ТОЛК

1. məna, ağıllı söz (fikir); 2. xeyir, fayda; 3. təriqət, məzhəb, məslək, cərəyan; 4. fikir, rəy
ТОКСИН
ТОЛКАТЬ

Digər lüğətlərdə