ТОНИЗИРОВАТЬ

canlandırmaq, fəaliyyətə gətirmək, həyat tonusunu qaldırmaq
ТОН
ТОНКИЙ

Digər lüğətlərdə