ТОНУС

tonus (orqanizmin və yaxud onun ayrı – ayrı hissələrinin həyat fəaliyyəti dərəcəsi)
ТОНКОСТЬ
ТОПАТЬ

Digər lüğətlərdə