ТОРГ

1. alver, ticarət, alver etmə; 2. qiymət danışma, sövdələşmə, bazarlıq, sövdə, bazar
ТОПТАТЬ
ТОРГОВАТЬ

Digər lüğətlərdə