ТОРМОЖЕНИЕ

1. tormozlama, dayandırma, ləngimə
ТОРЖЕСТВОВАТЬ
ТОРМОЗ

Digər lüğətlərdə