ТЮРЕМЩИК

dustaqxana gözətçisi, zalım, zülmkar, azadlığı boğan
ТЮБИК
ТЯГА

Digər lüğətlərdə