ТЯЖЕЛЫЙ

ağır, zor, çətin, gərgin, çətin, əziyyətli
ТЯЖЕЛИТЬ
ТЯЖЕСТЬ

Digər lüğətlərdə