УДЕСЯТЕРИТЬСЯ

сов. 1. onqat artmaq; 2. məc. qat-qat artmaq.

УДЕСЯТЕРИТЬ
УДЕСЯТЕРЯТЬ

Digər lüğətlərdə