УДЕСЯТЕРИТЬ

сов. 1. onqat artırmaq; 2. məc. qat-qat artırmaq.

УДЕСЯТЕРЁННЫЙ
УДЕСЯТЕРИТЬСЯ

Digər lüğətlərdə