ХАРАКТЕРИСТИЧНОСТЬ

xarakteriklik, səciyyəvilik
ХАРАКТЕРИСТИКА
ХВАЛА

Digər lüğətlərdə