ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

ж мн. нет 1. gerçəklik, varlıq; 2. həyat, şərait, mühit; 3. həqiqət; ◊ в действительности həqiqətdə, əslində, işdə.

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ

Digər lüğətlərdə