АВТОМАТИЗИРОВАТЬ

avtomatlaşdırmaq, avtomatikləşdirmək
АВТОМАТИЗИМ
АВТОМАТИЧЕСКИ

Digər lüğətlərdə