ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

1. Gerçəklik, varlıq; 2. Həyat, şərait, mühit; 3. Həqiqət
ДЕЙСТВИЕ
ДЕЙСТВОВАТЬ

Digər lüğətlərdə