АПОДИКТИЧЕСКИЙ

прил. fəls. aydın, aşkar, şəksiz, şübhəsiz.

АПОГЕЙ
АПОКАЛИПСИС

Digər lüğətlərdə