АПОКРИФИЧЕСКИЙ

прил. ədəb. apokrif; apokrifik; апокрифическая литература apokrifik ədəbiyyat.

АПОКАЛИПТИЧЕСКИЙ
АПОКРИФЫ

Digər lüğətlərdə