ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ

ж мн. нет 1. təmin olunma; 2. maddi rifah, varlılıq, ehtiyacsızlıq.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБЕСПЕЧЕННЫЙ

Digər lüğətlərdə