РАВНОСТОРОННИЙ

прил. riyaz. bərabərtərəfli.

РАВНОСИЛЬНЫЙ
РАВНОУГОЛЬНИК

Digər lüğətlərdə